Marc Westerlinck

Marc Westerlinck

°25.7.1947 - †19.11.2021

Echtgenoot van Bernadette Van Speybroeck.

Uitvaartliturgie in de kerk te Drongen op zaterdag 27 november 2021 om 10 uur.

Liever geen bloemen of kransen,
vrijblijvend een bijdrage voor de projecten in Guatemala van Oom Patrick
op het rekening nummer BE28 7370 5042 8020 met vermelding “Marc”.

RouwbriefBloemen bestellen

Online condoleren

Uw bericht zal in alle discretie bekeken worden door de familie van de overledene